Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvé priority jsou důležité pro Boha i pro tebe

20. 7. 2010
Biblické texty: Ž 52; Am 8,1-12; Fp 4,8-20. Hlavní text pro kázání: Lukáš 10, 38-42 (ČEP): 38Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, 39která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. 40Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ 41Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. 42Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ Příběh je rozsahem velice krátký, leč závažný a stále aktuální a vyvíjí se docela po lidsku. Marta, paní domu, přijímá návštěvu Ježíše (o učednících se zde nemluví) a je to především ona, kdo se stará o jeho hmotné zajištění. Prožívá pak ale sebelítost, že je to především ona, na kom vše visí a dožaduje se Ježíšovy přímluvy, aby jí také Marie pomohla. Ovšem přichází Ježíšova odpověď, kterou ani Marta (a myslím, že ani my, pokud bychom neznali další souvislosti) nečekala: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde." Takto jsem o tom kázal před třemi lety. Vnímání dnešního textu mi ovlivnil sen Pavla Třeštíka, jak jsem jej tu četl před 14 dny. Proroctví. Pavel Třeštík mailem v neděli 4.7.10 ráno: Viděl jsem velkosklad s potravinami obklopený pocity viny a falešného obvinění. Vevnitř byly krabice v regálech něco jako máslo Perla a zářily tak, že jsem myslel, že jsou ze zlata. Nebyly samy ve skladu, bylo (tam) asi tak 12 x více zašlých plechovek podobné velikosti z roku asi tak 1920. Potom došlo k podivnému procesu, všechny másla i plechovky se proměnily v hřbitovní svíčky uzavřené v červeno-oranžové sklenici s víkem. Bez ohledu na to, jak vnímáte ten sen vy a jaký máte pro něj výklad, chci mluvit o prioritách našeho života do jisté míry i o správcovství. Já tomu snu totiž rozumím v tom smyslu, že mluví o syndromu spotřeby a kam to vede. (Podle mne to končí nejdále na hřbitově.) Nejprve chci říct, jestli si myslíte, že si – obrazně řečeno – sednete k Ježíšovým nohám ve chvíli, až budete mít všechno hotové…; tak ten den nenastane zřejmě nikdy. Ještě jedno opakování z doby před třemi lety: „Obě ženy Pána Ježíše milovaly a vyjadřovaly to péčí o něj i zájmem. Je tu ovšem rozdílný pohled těchto žen na to, co je důležitější. Marta má za to, že důležité je milovaného mistra nakrmit, napojit, postarat se mu o pohodlí a pak možná že s ním chvíli posedí. Zajištění těchto hospodářských věcí je však natolik vysilujících a nedají se všechny stihnout tak, jak by si to představovala, že na to, „být s Ježíšem“, se už nedostane. Marie to podstatné neodsouvá na „později“ a využívá příležitosti společenství s Ježíšem. Za příběhem není únik Marie do jakési duchovnosti, protože je líná nebo nešikovná. Proč to mohu tvrdit? Opírám se o odpověď Ježíše!! I Marie musela volit, musela se rozhodnout!! Kdyby bylo její normální přirozeností nic nedělat a radši poslouchat Ježíše, neřekl by: „Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.“ Za příběhem není obvinění Marty, že se stará o domácí práce. Ježíšova výtka míří na starosti (starání se) a na trápení Marty.“ Pár postřehů z oblasti spotřeby: 1. Lk 12,15 „Mít či být?“„Syndrom neklidných nohou“. Jistě vnímáte určitou nespokojenost našich životů. Do jisté míry je to správné: pudí nás to jít dál, nespokojit se s tím, kde jsme teď. Ale!! Jsou oblasti, kde bychom měli být především nespokojeni: nevyřešené vztahy, neodpuštění, líné neřešení řady problémů, celá široká oblast otázek moudrého postoje k životu a vše, o čem např. káže Pán Ježíš a co máme zapsáno v Kázání na hoře (hlad po spravedlnosti, zdravá nespokojenost nad sebou samým, touha po pokoji, …). Vztah s Bohem… Ale jaká nespokojenost s námi cvičí? Touha po nové kuchyňské lince, rekonstrukce koupelny, nové bydlení, lepší auto, … (Ne, nechci, abyste si mysleli všichni vy, kteří jste si něco takového pořídili, že si o vás otírám pusu.) To totiž může být problém, ale nemusí, protože žijeme v této kultuře a určitým způsobem to vše sem patří. Je to o našich prioritách. Věřím, že to dokážete posoudit u sebe sami. Toužíme po změně právě těch důležitých skutečností? 2. Lk 10,41+42: potřebné je jedno. Marie se rozhodla správně. Není vám někdy nepříjemné, že se musíte pořád rozhodovat? Proč nám to Pán Bůh nenaservíruje správně? Proč se musíme stále rozhodovat? SNC zde čte: „Milá Marto, ty se moc staráš a příliš se namáháš pro věci, které za to nestojí. Člověk potřebuje jen málo. Doopravdy vlastně jen jedno. Marie to pochopila a nikdo jí to nevezme.“ Nemějte mi to za zlé, ale neřeknu vám instatně, co člověk doopravdy potřebuje. Třeba by to nebylo správně. Ale zato vám chci říct, o dvou překážkách spokojenosti: a) zbytečné zaneprázdnění – stres; b) neuspořádanost v majetkové oblasti (to je vlastní sestra zbytečné zaneprázdněnosti). Připomeňme si tři verše (Fp 4,11-13): Prosím, zvažte, kde vaše duše najde spokojenost. To potřebujeme vědět!!! Myslím, že potřebujeme především milost, milosrdenství, odpuštění, vnitřní obnovu sil. V jednoduchém životním stylu lze najít spokojenost, když jsme dostali od Boha milost, odpuštění a když u něj (a skrze moudrost Ducha svatého) můžeme obnovovat své síly, a to duchovně, duševně a tělesně. To nelze oddělit. Celostně. Jak zjednodušit životní styl? a) snížit náklady života; stát se šetrnými a umět vyjít s tím, co máme. Umět vyjít s příjmy. Šetrný životný styl bývá i během na dlouhou vzdálenost. Je úplně opačný, než do „frčí“ v současnosti: to nejlepší, hned, na úvěr. Šetrný životní styl poněkud připomíná „Zelenou úsporám“ J. (Je mi líto, jestli vám to asociuje nesprávné představy.) Chci tím říct např. říct: úsporné bydlení (izolace, šetrné hospodaření s energiemi – teplá voda!!!.., auto s malou spotřebou, … b) nekupovat to, co vidím, ale co skutečně potřebuji. (Je mi líto, vás rodičů, jejichž děti jsou nekompromisně konfrontovány např. se značkovým oblečením svých spolužáků atd.) Pravidlo „24 hodin“ – potřebuji minimálně den na rozmyšlenou, zdali něco opravdu potřebuji. Dobře se osvědčují nákupní seznamy, co doma potřebujeme. Kupujeme jen to, co potřebujeme; ne to, co také vidíme. (Jsou i výjimky!!) c) Patří k tomu i způsoby obnovy našich sil – dovolené a rekreace. I tam jsme po tlakem mínění společnosti. Nemysli si, že když vzdáš odpor vůči tomuto tlaku, že se „to“ vyřeší. Chtivost se nikdy nenasytí. Ben Franklin: „Spokojenost dělá chudého člověka bohatým, ale nespokojenost dělá bohaté chudými.“ Je nejvyšší čas se postavit tlaku společnosti. Jsem přesvědčen, že pokud se s tím vypořádáme pozitivně a upřímně u sebe, že máme šanci, že to pochopí i naše děti. Jako křesťané máme pomoc u Boha a v jeho slovu. Pán Bůh nám chce pomáhat, ale rozhodovat se musíme sami. Nejtrapnější ovšem je, když to, co máme v Bohu a v Pánu Ježíši, užijeme špatně. „Jedna žena se vydala na nákupy vánočních dárků na poslední chvíli do nákupního centra. Byla unavená z bojů s davy lidí, z front, otrávená, že vyhlédnuté dárky už vyprodali; přesto s rukama plnýma balíků a tašek ještě dokázala přivolat výtah v nákupním centru směrem k parkovišti. Výtah zastavil a otevřely se dveře. Údiv na obou stranách: lidí v plném výtahu, jak se tam ta ženská s těmi balíky chce vejít a údiv ženy, že výtah je plný lidí. Dveře výtahu se zase pomalu zavírají a žena zoufale křičí: „Kdo je zodpovědný za celé Vánoce, měl by být zatčen, pověšen a zastřelen!!“ Pár lidí kývá hlavami, ostatní souhlasně mručí. Úplně zezadu velkého výtahu se ozve hlas: „Neboj se! Oni ho už ukřižovali!!“ J Co to je „mít se dobře“? Zkuste o tom přemýšlet, prosím. Amen. Zdeněk Eberle. Slovo poslání: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu (Mt 6,33 + Filipským 4,6). Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši (Fp 4,7).
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sample of Blood Difficulties

(APaisaWhemia, 7. 10. 2018 23:55)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-au-quotidien/

Reading the green blood pressure guidelines

(Abooriumma, 23. 7. 2018 12:12)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/achat-de-cialis-au-canada/